УГОДА КОРИСТУВАЧА

Ця Угода Користувача регулює відносини сайта «Хотганс» і користувачем мережі Інтернет («Користувач»), що виникають при використанні інтернет-ресурсу www.hotguns.info («Hotguns»), на зазначених в Угоді умовах. Повним і беззастережним прийняттям цієї пропозиції Хотганс на адресу Користувача про укладення Угоди є вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання Hotguns, в тому числі, пошук, перегляд або подача оголошень, реєстрація на сайті, напрямок повідомлень через форму зв'язку та інші дії по використанню функціональності Hotguns. Угода може бути змінена сайтом Хотганс в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення про це Користувача. Нова редакція Угоди користувача набирає чинності з моменту її розміщення на Hotguns, якщо Хотганс прямо не вказано інше. Регулярне ознайомлення з діючою редакцією Угоди користувача є обов'язком Користувача. Використання Hotguns після набрання чинності нової редакції Угоди користувача означає згоду з нею Користувача і застосування до нього в повному обсязі положень нової редакції.

1. Терміни та визначення

У цій Угоді користувача терміни, зазначені нижче, мають таке значення:
 • Hotguns та / або Сайт - Інтернет ресурс, що представляє собою сукупність містяться в інформаційній системі інформації та об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі, програма для ЕОМ, база даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), Доступ до якого забезпечується за різних користувача пристроїв, підключених до мережі Інтернет, за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за адресами www.Hotguns.info (включаючи домени наступних рівнів, що відносяться до даних адресами) або Мобільних додатків.
 • Користувач - відвідувач ресурсів мережі Інтернет, у тому числі Hotguns.
 • Угода - чинна Угода, Умови розміщення оголошень та інші правила і документи, що регламентують роботу Hotguns або визначають порядок використання Сервісів, опубліковані на Сайті.
 • Сервіси - функціональні можливості, служби, послуги, інструменти, доступні для користувачів на Hotguns.
 • Мобільний додаток - програмне забезпечення для портативних (мобільних) пристроїв, встановлене або завантажене Користувачем на такі пристрої за допомогою різних програмних платформ, призначене для доступу до Hotguns.
 • Товар - будь-який товар, продукт, послуга, пропозиція про роботу чи інша пропозиція, в оголошені, яке Користувач розміщує на Hotguns.
 • Оголошення - інформаційне повідомлення з пропозицією про товар (включаючи контактну інформацію, фотографії та будь-яку супутню інформацію), розташоване Користувачем на Hotguns, адресоване невизначеному колу осіб.
 • Продавець - Користувач, що розміщує на Hotguns Оголошення з пропозицією укласти угоду щодо Товару.
 • Покупець - Користувач, який здійснює перегляд розміщеного Продавцем Оголошення, взаємодіє із Продавцем щодо Товару та / або укладає угоду з Продавцем.
 • Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) і пароль, створювані самостійно Користувачем в процесі реєстрації на сайті або змінені надалі Користувачем через Особистий кабінет, використовувані для доступу в Особистий кабінет після авторизації Користувача на Hotguns.
 • Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на Hotguns, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступно управління окремими Сервісами Hotguns, у тому числі їх замовлення, підключення / відключення, на запропонованих Хотганс умовах.
 • Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до зазначених на Hotguns інструкцій, включаючи надання Облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальної форми користувальницького інтерфейсу Hotguns з метою формування Особистого кабінету і отримання доступу до окремих Сервісів Hotguns.
 • Відомості - будь-які матеріали та інформація, що надаються Користувачем Хотганс у зв'язку з використанням Hotguns.

2. Загальні положення. Доступ до сервісів Сайту

 1. Хотганс пропонує Користувачеві на умовах цієї Угоди користувача скористатися доступними на Hotguns Сервісами, включаючи розміщення, пошук і перегляд Оголошень та іншими пропонованими на сайті сервісами. Відносно використання окремих Сервісів Хотганс можуть бути встановлені додаткові умови, правила та обмеження. Хотганс вправі на свій розсуд переглядати або змінювати умови надання Сервісів, доповнювати, змінювати, обмежувати, розширювати функціональні можливості Сайту та / або Сервісів, у тому числі умови доступу Користувача до Сервісів або окремим функціональним можливостям Сайту.
 2. Сервіси надаються Користувачеві безкоштовно, якщо спеціально не вказано інше.
 3. Надання окремих Сервісів може регулюватися спеціальними правилами та / або угодами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди користувача, у тому числі Умовами розміщення оголошень, іншими умовами та правилами, індивідуальними угодами, укладеними у письмовій формі і підписаними Хотганс та Користувачем. У разі суперечності або невідповідності між текстом цієї Угоди користувача і спеціальними правилами та / або угодами застосуванню підлягають останні.
 4. Сайт Hotguns є майданчиком, що дозволяє Продавцю самостійно на свій страх і ризик розміщувати пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб на вчинення правочину щодо Товару, яким Продавець правомочний розпоряджатися (робити пропозиції), а покупець приймає на свій розсуд і під свою відповідальність пропозиції, розміщені на сайті Продавцями, укладаючи відповідну угоду з Продавцем. Хотганс не є організатором угоди, Покупцем, Продавцем, посередником, агентом або представником будь-якого Користувача та / або іншої зацікавленої особи щодо пропонованої / заключаемої між Користувачами угоди. Все здійснюються завдяки розміщенню Оголошення на Сайті. Угоди між Користувачами укладаються і виконуються без прямої або непрямої участі Хотганс.
 5. Незалежно від факту Реєстрації або авторизації Користувача на Сайті, використання Сайту, включаючи перегляд розміщеної на Сайті інформації, означає згоду Користувача із Угодою користувача і прийняття на себе зобов'язань слідувати інструкціям по використанню Сервісів, а також відповідальності за дії, пов'язані з використанням Сайту.
 6. Здійснюючи доступ до Hotguns і укладаючи таким чином цю Угоду користувача, Користувач гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Угоди користувача, у тому числі є повнолітнім і повністю дієздатною особою, або неповнолітньою особою, оголошеним за рішенням уповноваженого органу повністю дієздатним (емансипація) або неповнолітньою особою, які досягли чотирнадцяти років і одержали письмовий дозвіл в необхідній законом формі від своїх батьків або інших законних представників на укладення Угоди користувача. Хотганс вправі у час зажадати від Користувача надання інформації та документів, що підтверджують права і повноваження, як зазначено вище.
 7. Надані на Hotguns Сервіси в будь-який момент можуть змінюватися, доповнюватися, оновлюватися, міняти форму і характер функціональних можливостей без попереднього повідомлення Користувача, у зв'язку з чим їх використання пропонується в режимі «як є», тобто тому вигляді та обсязі, в якому вони надаються Хотганс в момент звернення до Сервісів користувачів. Хотганс право при необхідності на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Сервісів (або будь-яких окремих функцій у рамках Сервісів) всім Користувачам в цілому або окремій Користувачеві, зокрема, без попереднього повідомлення.
 8. Користувач обізнаний з вимогами законодавства щодо мови реклами (Оголошення), Користувач зобов'язаний їх виконувати та самостійно несе відповідальність за невиконання цих вимог.

3. Реєстрація на Сайті

 1. Користувач має право розміщувати Оголошення, а також користуватися окремими Сервісами після Реєстрації на Hotguns.
 2. При Реєстрації вказуються Облікові дані, які Користувач вибирає самостійно. Після внесення даних для Реєстрації Користувач отримує електронний лист на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, що містить активне гіперпосилання, перехід по якій необхідний для підтвердження реєстрації на сайті. Реєстрація облікового запису здійснюється на одну адресу електронної пошти Користувача одноразово. Повторна Реєстрація нового облікового запису на Сайті з використанням раніше зазначеного при Реєстрації адреси електронної пошти не допускається. Користувач може змінити Облікові дані в Особистому кабінеті на Сайті.
 3. Користувач зобов'язаний стежити за збереженням своїх Облікових даних і не розкривати їх третім особам. Користувач не має права передавати свої Облікові дані третім особам, а також прямо або побічно дозволяти третім особам використовувати його Облікові дані для авторизації на Hotguns, за винятком осіб, що діють від імені та в інтересах Користувача або отримали такі Облікові дані на підставі відповідних угод з Користувачем.
 4. Будь-яка дія, вчинена з Особистого кабінету Користувача з використанням його Облікових даних вважається дією, виконаною особисто Користувачем або уповноваженою ним особою і встановлює обов'язки і відповідальність для Користувача відносно таких дій, включаючи відповідальність за порушення цієї Угоди користувача, вимог законодавства щодо Товару, інформація про якому розміщується Користувачем на Hotguns.
 5. Користувач зобов'язаний негайно змінити Облікові дані, якщо у нього є причини підозрювати, що ці дані були розкриті або можуть бути використані не уповноваженими ним третіми особами.
 6. Хотганс вправі використовувати доступні технічні рішення для перевірки правильності інформації, наданої Користувачем при використанні Hotguns. Хотганс не може гарантувати, що Користувач дійсно є тим, ким видається, а також що інформація, надана Користувачем на Hotguns, відповідає дійсності. Хотганс рекомендує Користувачам спілкуватися з можливими контрагентами, продавців і покупців, використовуючи для цього всі інструменти, доступні на Hotguns, і дотримуватися обачність і обережність при здійсненні угод та виборі Продавця.
 7. Хотганс право заблокувати доступ Користувача до Особистого кабінету з одночасним припиненням розміщення і показу його Об'яв або без такого. Хотганс вправі у час припиняти та / або обмежити доступ Користувача до Сервісів, а також заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на Сайті без можливості її відновлення.
 8. Перегляд Об'яв та іншої інформації, розміщеної на Hotguns у відкритому доступі не вимагає реєстрації та / або авторизації Користувача, однак при вчиненні таких дій Користувач в будь-якому випадку зобов'язаний дотримуватися положень Угоди користувача.

4. Відомості, що надаються Користувачами

 1. У рамках використання Hotguns Користувач зобов'язується надавати тільки достовірні Відомості і несе відповідальність за надану їм інформацію. Користувач зобов'язується своєчасно актуалізувати Відомості допомогою їх редагування на Hotguns. Хотганс вправі запитувати, а Користувач зобов'язаний надавати за таким запитом документи та інформацію, необхідні для визначення Користувача як сторони Угоди користувача та / або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність поданих Відомостей і правомірність використання / пропозиції Товару та / або зв'язок Користувача з вказаним в оголошенні Товаром.
 2. У процесі користування Сервісами Hotguns (у тому числі при Реєстрації, взаємодії з іншими Користувачами через інтерфейс Hotguns, розміщенні Об'яв, перегляд сторінок Hotguns тощо), Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання Хотганс або розміщенні у відкритому доступі персональних та інших відомостей про Користувача (прізвище, ім'я, по батькові або псевдонім Користувача, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, а також будь-яка інша інформація, надана Користувачем, у тому числі міститься в повідомленнях, що направляються іншим Користувачам через форму зворотного зв'язку в інтерфейсі Hotguns, інформація про дії Користувача на Hotguns та ін.) для цілей виконання Угоди користувача, а також цим заявляє про свою згоду на обробку Хотганс і його афілійованими особами персональних і інших даних Користувача, їх передачу (у тому числі транскордонну передачу на територію іноземних держав, що забезпечують адекватний захист прав суб'єктів персональних даних) для обробки іншим Користувачам та / або третім особам, що діють за дорученням Хотганс, у тому числі для цілей: надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням Сайту, перевірки Оголошень на предмет відповідності Угоді користувача, доставки повідомлень іншим Користувачам, отримання статистичних та аналітичних даних для поліпшення функціонування Hotguns та / або Сервісів, розширення спектру надаваних Сервісів, отримання інформаційних і / або рекламних повідомлень Хотганс або третіх осіб, попередження або припинення незаконних та / або несанкціонованих дій користувачів або третіх осіб, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України . Хотганс вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.
 3. Вся інформація (незалежно від того чи належить така інформація законодавством України до персональних або інших даних, що підлягає захисту відповідно до законодавства України, чи ні), розміщена Користувачем на Hotguns, розміщується їм для реалізації Користувачем його майна та / або послуг і / або в інших інтересах Користувача і, відповідно, Користувач розміщує ту чи іншу інформацію про себе виключно у своїх інтересах, в тому числі для полегшення встановлення зв'язку з Користувачем. Розміщуючи на Hotguns Оголошення, Користувач робить Відомості, зазначені в оголошеннях, загальнодоступними і розуміє, що розміщена інформація публікується на Hotguns у відкритому доступі, тобто доступна для ознайомлення будь-якому відвідувачу Hotguns (необмеженому колу осіб) на території всіх країн світу, де є можливість використання мережі Інтернет і доступу до сайту, відповідно Користувач розуміє і приймає на себе всі ризики, пов'язані з таким розміщенням інформації, у тому числі, включаючи, але не обмежуючись: ризик потрапляння адреси електронної пошти в списки для розсилки спам-повідомлень, ризик потрапляння адреси електронної пошти до різного роду шахраям, ризик потрапляння телефонного номера до SMS-спамерам та / або SMS-шахраям та інші ризики, що випливають з такого розміщення інформації.
 4. Хотганс не повинен здійснювати попередню перевірку Відомостей будь-якого виду, що розміщені та / або розповсюджені Користувачем за допомогою Hotguns. Хотганс має право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та / або розповсюдженні їм будь-яких Відомостей або видалити будь Відомості, які розміщені Користувачем на Hotguns. Користувач усвідомлює і згоден з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням та розповсюдженням будь-яких Відомостей, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності такого.
 5. Хотганс не надає консультацій з питань, що не відносяться до Hotguns, що вимагає професійної оцінки та / або не входять до компетенції Хотганс.
 6. Звернення Користувача в Хотганс з питань, пов'язаних з використанням Hotguns, розглядаються в порядку, передбаченому на Сайті. Взаємодія Хотганс з Користувачем в рамках розгляду звернення Користувача здійснюється з використанням зазначеної Користувачем адреси електронної пошти.
 7. Хотганс має право не розглядати звернення Користувача: що не містять інформацію і документи, необхідні для розгляду звернення; містять неправдиву інформацію і (або) документи, що не мають ознак достовірності; щодо питань, по яких раніше Хотганс був направлений відповідь Користувачеві (повторні звернення); містять образи, погрози або викладені в різкій негативній формі; направлені з порушенням інших умов і порядку розгляду звернень, передбачених Хотганс.

5. Зобов'язання Користувача

 1. Користувач зобов'язується діяти виключно відповідно до чинного законодавства та Угодою користувача Hotguns, а також нести відповідно до законодавства України повну відповідальність за власні дії та бездіяльність на Hotguns і при використанні Сервісів.
 2. Доступні Користувачеві Сервіси Hotguns можуть бути використані виключно в цілях, для яких такі Сервіси призначені Хотганс. Користувачеві забороняється використовувати Сервіси, а також будь-яку отриману на Сайті інформацію не за призначенням. Хотганс вправі у будь-який час на свій розсуд провести вибіркову перевірку Об'яв, повідомлень Покупців, які направляються Продавцям через форму зв'язку Hotguns та / або умов використання Користувачами Сервісів на предмет дотримання Угоди користувача, у тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, а також при отриманні інформації від третіх осіб про такі порушення або виявленні сукупності ознак, які можуть свідчити на думку Хотганс про порушення, Хотганс вправі припиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших сервісів, включаючи відхилення або блокування Оголошення та / або доступу до Особистого кабінету. За одноосібним рішенням Хотганс блокування Об'яв та / або облікових записів на Сайті може бути тимчасовим або постійним, залежно від обсягу та кількості допущених Користувачем порушень цієї Угоди користувача і інших, встановлених Хотганс, правил використання Сайту. У разі усунення Користувачем допущених порушень Хотганс вправі відновити заблоковане раніше Оголошення або доступ Користувача до облікового запису на Сайті.
 3. Користувач зобов'язується не використовувати автоматичні та інші програми для отримання доступу на Hotguns без письмового дозволу Хотганс. Без дозволу Хотганс також не допускається використання, поширення, копіювання та / або витяг з Hotguns ручним або автоматичним способом (з використанням програмних засобів) будь-яких матеріалів або інформації (включаючи Оголошення, тексти описів Товару, фотографії та інше).
 4. Використання комп'ютерних програм, дозволяють переглядати або розміщувати на Hotguns Оголошення, минаючи звичайний порядок розміщення Об'яв (наприклад, використання програм по автозавантаженні Оголошень), за відсутності письмового дозволу Хотганс, суворо заборонено і може призвести до припинення та / або призупиненню публікації Об'яв, блокування доступу в Особистий кабінет і / або до Hotguns.
 5. Користувач також зобов'язується:
  • не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Hotguns;
  • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Hotguns (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Хотганс і будь-якої третьої сторони;
  • не перешкоджати роботі Hotguns, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, з метою заблокувати або обмежити доступ на Hotguns.
 6. З метою припинення або запобігання порушення Угоди користувача та / або заподіяння шкоди Хотганс (наприклад, DDoS-атаки чи інші хакерські атаки, неавторизоване Хотганс використання програмних засобів, у тому числі для завантаження Об'яв та інше), Хотганс вправі обмежувати доступ користувачів або третіх осіб до Hotguns шляхом блокування доступу до Hotguns відповідного ip-адреси або діапазону ip-адрес.
 7. Для цілей доступу до окремих Сервісів на Hotguns Користувачем можуть використовуватися надані їм унікальні ідентифікатори (набір символів) Користувача, облікового запису на Сайті, Оголошення, Товару та ін.
 8. Здійснюючи доступ до Hotguns, Користувач висловлює свою згоду на отримання рекламної інформації, розміщеної на Hotguns третіми особами. Користувач розуміє і погоджується, що Hotguns не визначає зміст і не несе відповідальності за таку інформацію, включаючи сайти, посилання на які можуть міститися у відповідних матеріалах.
 9. Користувач Hotguns зобов'язується не використовувати будь-які дані, надані іншим Користувачем, без письмового дозволу особи, яка розмістила такі Відомості, або без підтвердження будь-яким іншим способом права використовувати такі Відомості. Всі відомості, отримані Користувачем про інших користувачів у зв'язку з використанням Hotguns, можуть бути використані тільки для здійснення та виконання угод щодо Товарів. Таким чином, Користувачеві забороняється використовувати електронну адресу, і / або номер телефону іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або інший розсилки небажаних електронних повідомлень, а також для інших протиправних дій або дій, скоєних без відома та / або згоди іншої сторони. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Сервіси передбачають обмежений доступ до деякої контактної інформації інших користувачів. Право використання Відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується чинною Угодою користувача.
 10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача у зв'язку з використанням останнім Сервісів та / або розміщеними ним Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являти ці вимоги належній особі (Продавцю) і з'ясувати претензії самостійно і без участі Хотганс.
 11. Користувач розуміє і приймає, що Хотганс не завжди перевіряє інформацію, яка опублікована на Hotguns Користувачами. Деякі дані, що містяться в оголошеннях, можуть здатися образливими, небезпечними, неправильними або вводять в оману. Хотганс рекомендує Користувачам дотримуватися обережності і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації на Hotguns. Користувач повинен взяти до уваги, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітнім, розміщувати спотворену інформацію і т.д. Використання Сервісів означає, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Хотганс не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку інших користувачів.
 12. Користувач зобов'язується дотримуватися обачності при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, виходячи з факту розміщення Оголошення на Hotguns, самостійно засвідчуючи, що пропозиція, продаж та / або придбання будь-якого Товару в оголошенні на Hotguns є дійсним і легальним.
 13. Користувач зобов'язується не використовувати систему внутрішніх повідомлень на сайті для рекламних розсилок (спам)

6. Обмін інформацією при використанні Сайту

 1. Повідомлення Хотганс, призначені для користувачів, публікуються для загального доступу на Hotguns та / або розсилаються індивідуально за електронними адресами, наданими Користувачами при Реєстрації або розміщенні Оголошень на Сайті. При цьому Користувач розуміє, приймає і погоджується, що розсилаються повідомлення та / або їх окремі частини можуть мати рекламний характер, а також можуть містити рекламні, інформаційні та інші повідомлення контрагентів Хотганс. Повідомлення, опубліковані на Hotguns, вважаються доставленими Користувачу з моменту їх публікації.
 2. Повідомлення користувачів, призначені для Хотганс, пересилаються способами, запропонованими на Hotguns, включаючи форму зворотного зв'язку для звернень на Сайті.
 3. Повідомлення Користувача Продавцю можуть бути спрямовані допомогою спеціально запропонованої форми зв'язку з Продавцем, при використанні якої повідомлення направляється на електронну адресу Продавця, вказаний при Реєстрації або розміщенні Оголошення.
 4. Здійснюючи доступ до Hotguns, Користувач висловлює свою згоду з тим, що Хотганс і адміністратор сайту www.hotguns.info, на якому можуть бути опубліковані Оголошення, можуть направляти Користувачеві електронні листи (e-mail) та / або короткі повідомлення (SMS) на зазначені ним на Hotguns, відповідно, адресу електронної пошти або телефонний номер і, як то, включаючи, але, не обмежуючись: повідомлення користувачів відносно Товарів та / або Об'яв, в тому числі, пропозиції щодо укладання угоди від інших Користувачів, пропозиції та повідомлення іншого інформаційного та / або рекламного характеру Хотганс або компаній - партнерів Хотганс, а також передавати третім особам адреси електронної пошти і телефонні номери для цілей спрямування зазначених повідомлень.

7. Гарантії та відповідальність

 1. Користувач несе відповідальність за дії, що здійснюються на Сайті, відповідно до чинного законодавства України, включаючи відповідальність за зміст розміщуваної їм інформації і порушення прав третіх осіб щодо Товарів та / або інформації, що розміщується на Сайті.
 2. Користувач несе відповідальність за пропоновані відносно Товарів та укладені у зв'язку з ними угоди, за вибір контрагентів для угоди і випливають з угоди наслідки. Всі угоди у відношенні Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. Хотганс не є учасником і / або посередником угод, укладених Користувачами виходячи з інформації, отриманої на Hotguns, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.
 3. Hotguns є інструментом, який надає можливість Користувачам розміщувати Оголошення щодо Товарів, реалізація та / або придбання яких дозволені законом і Угодою користувача. При цьому Хотганс не завжди перевіряє Оголошення, розміщені Користувачами. Таким чином, якість, безпека, законність і відповідність Товару його опису, а також можливість Продавця продати та / або Покупця придбати Товар знаходяться поза контролем Хотганс. У зв'язку з чим, Хотганс не несе відповідальність за зміст інформації, що надається Користувачами, включаючи утримання Об'яв, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб та умов пропозиції Продавця.
 4. Хотганс не несе відповідальності за втрату Користувачем, а також за спотворення інформації або втрату повідомлення, одержуваного з використанням форм зв'язку на Сайті.
 5. Враховуючи принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, Сервіси надаються «як є», це означає, що Хотганс не надає будь-яких гарантій щодо Сервісів, зокрема, Хотганс не гарантує Користувачеві, що:
  • Сервіси, їх прямий або непрямий ефект і якість будуть відповідати вимогам і цілям Користувача;
  • Сервіси будуть надаватися безперервно, надійно і без помилок;
  • Результати, які будуть отримані за допомогою використання Сервісів, будуть точними, надійними і відповідати очікуванням Користувача.
 6. Користувач згоден, що Хотганс не несе відповідальності за можливі збитки, завдані Користувачеві у зв'язку з прийняттям запобіжних заходів або запобігання порушень на Hotguns, пов'язаних з обмеженням / блокуванням доступу користувачів до Сайту, а також ip-адрес згідно п.5.6. цієї Угоди користувача.
 7. Користувач приймає і згоден, що надана Хотганс можливість направлення повідомлення Користувачеві допомогою форми зв'язку на Сайті може бути використана будь-якими третіми особами в цілях, відмінних від здійснення угоди з Користувачем без будь-якого впливу і контролю з боку Хотганс. У зв'язку з цим, Хотганс не несе відповідальності за користування іншими Користувачами і / або автоматизованими системами (роботами) розміщеної на Hotguns формою для відправки повідомлень Користувачам, так само як і за користування ними телефонними номерами, розміщеними Користувачем на сторінках Hotguns.
 8. При використанні Покупцями форми зв'язку з Продавцем на Сайті Хотганс не може гарантувати доставку такого повідомлення Покупця і коректність електронного адреси, вказаної самостійно Продавцем.
 9. Хотганс не несе відповідальності за невиконання або ускладнення у виконанні зобов'язань через обставини непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.
 10. Хотганс ніяк не пов'язаний з будь-якою наданої Користувачем інформацією, включаючи зміст Об'яв, наданої та / або розміщеної Користувачами на Hotguns, і не зобов'язаний здійснювати перевірку змісту, автентичності та безпеки такої інформації або її компонентів, а також її відповідності вимогам чинного законодавства та наявності у користувачів необхідного обсягу прав на її поширення та / або використання.
 11. Розміщувані Користувачами Відомості можуть містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) за умови дотримання Правил. Вказані треті особи і зміст їх сайтів, так само як і будь-яка інформація третіх осіб не перевіряються Хотганс на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т.п.). Хотганс не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв'язку з використанням Hotguns, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

8. Інтелектуальні права

 1. Власником виключних прав на Hotguns і Мобільні додатки, включаючи, але не обмежуючись на доменне ім'я, розміщений на Сайті логотип, товарний знак Hotguns, бази даних, всі технічні розробки, що дозволяють здійснювати використання Сайту є Хотганс. Користувач або інша особа не має права використовувати Hotguns, Мобільні додатки або Сервіси способами, не передбаченими цією Угодою користувача без письмового дозволу Хотганс, у тому числі витягувати Відомості в будь-якій формі не передбаченими Угодою користувача способами. Виключні права на результати інтелектуальної діяльності, включені до складу Відомостей, наданих Користувачами, належать відповідним Користувачам і правовласникам.
 2. З метою виконання цієї Угоди користувача, проведення конкурсів, акцій, анонсування та інформування користувачів та інших подібних заходів, здійснення законних прав та інтересів Хотганс та забезпечення функціонування Hotguns, Користувач надає Хотганс чинне повсюдно, безстрокове право використовувати Відомості (включаючи фотографії, тексти описів Товару, товарні знаки, логотипи та інше) будь-яким способом на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях протягом усього терміну дії виключного права, а також передавати таке право третім особам. Користувач дозволяє використання матеріалів у складі Відомостей без зазначення імені автора, а також гарантує, що надані Відомості не порушують будь-яких прав третіх осіб, у тому числі виключних прав.

9. Термін дії Угоди користувача

 1. Ця Угода користувача набирає чинності з моменту початку користування Користувачем Сервісами Hotguns, незалежно від факту реєстрації користувачів або розміщення Оголошення на Hotguns, і діє безстроково.
 2. Користувач має право припинити доступ до свого Особистого кабінету без можливості відновлення такого доступу. У цьому випадку Користувач не вправі здійснювати повторну Реєстрацію в тому числі, з використанням у складі Облікових даних зазначеної Користувачем раніше на Hotguns адреси електронної пошти.

Хотганс залишає за собою право на власний розсуд припинити доступ Користувача, що порушує цю Угоду користувача, а також умови будь-якого з Сервісів, інших правил, що регламентують функціонування Hotguns, до Сервісів як в цілому, так і в частині, у тому числі припинити або тимчасово призупинити доступ Користувача в Особистий кабінет. Користувач, доступ якого до Сервісів був припинений, або Відомості якого перестали бути дійсними, не має права створювати новий обліковий запис на Сайті повторно (у тому числі з використанням зазначеної Користувачем раніше на Hotguns адреси електронної пошти) без особливого дозволу Хотганс. Користувач не має права використовувати для доступу на Hotguns Облікові дані іншого Користувача.

10. Передача прав

 1. Хотганс вправі, а Користувач цим дає свою згоду на це, передати свої права та / або обов'язки по даній Угоді користувача, як в цілому, так і в частині, третій стороні.
 2. У разі передачі прав та / або обов'язків, як в цілому, так і в частині, по даній Угоді користувача третій стороні, третя сторона має право надавати аналогічні або схожі послуги на іншому сайті.

11. Спори та чинне законодавство

 1. При вирішенні всіх суперечок по даній Угоді користувача застосовується чинне законодавство України.
 2. Зважаючи на безоплатність використання сервісів наданих Користувачеві в рамках цієї Угоди користувача, положення законодавства про захист прав споживачів не підлягають застосуванню до відносин між Користувачем і Хотганс.
 3. Всі суперечки, що виникли в рамках цієї Угоди, повинні бути передані на розгляд до суду відповідно до територіальною підсудністю за місцем знаходження.
 4. Визнання окремих частин цієї Угоди користувача недійсними не скасовує дію інших положень цієї Угоди користувача.